İSTİHDAM HİZMETLERİ

“Farklılıklarımızla birlikte daha güzel bir yaşam için”

Engelsiz İş ve İstihdam Merkezi toplumda en çok ayrımcılığa uğrayan kesimlerden biri olan engellilerin iş yaşamına kazandırılmasına yönelik çalışmalar sürdürür.

Merkez 2005 yılında bir Avrupa Birliği projesi olarak Kadıköy Belediyesi, Türkiye İş-Kurumu, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi ve Engelliler Eğitim Enstitüsü Derneği ve Spor Kulübü’nün işbirliği ile uygulanmaya başlanmıştır. 2006 yılında uygulanma süresi tamamlanan projenin sürdürülebilirliği Kadıköy Belediyesi tarafından üstlenilmiştir. Engelsiz-İş ve İstihdam Merkezi adını alan çalışma, engellilere istihdam ve danışmanlık hizmetleri sağlamak üzere 2006 yılından bu yana Kadıköy Belediyesinin bünyesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Engelsiz-İş ve İstihdam Merkezinin Temel Hedefi:

Toplumda ayrımcılığa uğrayan kesimlerden biri olan engellilerin istihdamını hedefler. Merkezin amacı engellilerin verimli ve doğru istihdamı yolunda eşit iş koşullarının yaratılması için girişimlerde bulunmak ve engellilerin iş yaşamına kazandırılmalarını sağlamaktır. Merkez bu amaç doğrultusunda, engelli faydalanıcıların doğru, verimli ve uzun süreli istihdamı için çalışan bir danışmanlık merkezidir.


Engelsiz-İş ve İstihdam Merkezinde verilmekte olan hizmetlerden yararlanabilmek için:
 
Kişinin tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış %40 ve üzerinde engelli olduğunu gösteren Engelli Raporuna sahip olması,
Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
18-45 yaş grubu arasında bulunması gerekmektedir.

Engelsiz-İş ve İstihdam Merkezine kayıt yaptırabilmek için gerekli olan evraklar:        

Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış Engelli Raporu,
Kimlik belgesi,
1 adet resim gerekmektedir.

Geri