A+ A-
Kayıt Ol İş ve İstihdam Başvuru Yap

FOTOĞRAFIN 'DE' HALİ

Fotoğrafın 'DE' Hali 
Çevre Temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi olarak, zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısı ve çevre duyarlılığının fotoğraflara yansıması, fotoğraf sanatının sevdirilmesi ve farkındalık yaratılması amaçlarıyla ödüllü, ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlemekteyiz. 'Su' başta olmak üzere hızla tükenmekte olan doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir çevre anlayışının içselleştirilmesi ve paralelinde gelişecek politikaların uygulanabilirliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, doğal kaynakların kullanıcısı aynı zamanda tüketicisi olan bireylerin çevre bilinci düzeyini arttırıcı çalışmalar anlam kazanmaktadır. Yarışma ile çok boyutlu bir farkındalık sağlanacağı düşünülmektedir. Öncelikle zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını çekecekleri fotoğraflar üzerinden görebilmek ve aynı zamanda konu özelinde onlara bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlanmıştır. Bir diğer temel amaç ise toplumda tüm bireyler üzerinde hem engellik alanında farkındalık yaratmak hem de sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeyi teşvik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda fotoğraf sanatını kendini ifade biçimi olarak sevdirmek ve yaygınlaştırmak da hedeflenmektedir.

Yarışma; Türkiye genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Eğitim Okulları / İş Uygulama Okulları ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim görmekte olan ya da mezun, zihinsel yetersizlik ya da Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanılı 18 yaş ve üstü, Türkiye’nin tüm illerinden bireylerin katılımına açık olarak düzenlenmiştir.

Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylı olarak ve TFSF altyapısı kullanılarak düzenlenmekte olan online bir fotoğraf yarışmasıdır. Yarışma, sayısal (dijital) kategoride, renkli ve siyah beyaz olmak üzere iki bölümlüdür. Renkli ve siyah beyaz fotoğraflar ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Yarışma başvuruları, 18 Mayıs 2018 tarihine kadar kabul edilmiş olup , başvuru ve değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Derece alan eserler 09 Haziran 2018 tarihinde Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ödül töreni öncesinde sergileneceklerdir.

 

Ödül kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Yarışma Takvimi: 
Yarışmaya Son Katılım Tarihi      : 18.05.2018, saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi      : 23.05.2018 
Sonuç Bildirim Tarihi                   : 28.05.2018 
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi         : 09.06.2018

Ödül ve Sergilemeler:
Birincilik                                 3.000.- TL 
İkincilik                                   2.000.- TL 
Üçüncülük                             1.000.- TL 
Mansiyon                               350.- TL 
Sergileme                               250.- TL 
Satın Alma                              250.- TL