A+ A-
Kayıt Ol İş ve İstihdam Başvuru Yap

"KAMPÜS DIŞINDA NELER OLUYOR" ORYANTASYON PROGRAMI

 

Kampüs Dışında Neler Oluyor Oryantasyon Programı

 

Yönlendirme, kılavuzluk etme anlamlarını taşıyan ve Fransızca “ORIENTATION” kelimesinin  Türkçe söylenişi olan oryantasyon ile okula, işe veya yeni bir ortama giren kişilerin zaman içerisinde karşılaşabileceği sorunlarla başa çıkması ve yeni durumlara uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

 

Şehir dışından İstanbul’a Üniversite okumaya gelen dezavantajlı öğrenciler ile yüksek öğrenimlerine başlayan engelli öğrenciler için barınma, erişebilirlik, ulaşım, erişilebilirlik, alışveriş, güvenlik  gibi konular birer sorun olmaktadır.

 

Bunun yanı sıra engelli kişilerin aileleri, başka çocuklarının İstanbul gibi büyük ve kozmopolit bir şehre gelmelerinden dolayı endişe duymaktadır. Üniversite yaşamına ve akademik yaşamlarına uyum konusunda üniversitelerin oryantasyon programları yardımcı olmaktadır. Ancak ünivesite dışındaki toplumsal hayata ve bağımsız yaşama yönelik destek alabilecekleri bir organizasyon bulunmamaktadır. Bu nedenle; eğitim öğretim hayatına, topluma ve çevreye daha hızlı uyum sağlayabilmek ve ailelerin kaygılarını azaltabilmek amacıyla bir yerel yönetim olarak bu görevi üstleniyoruz.

 

Programın hazırlanması ve uygulanması Kadıköy Belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülecektir. Oryantasyon çalışması öncelikli olarak Marmara Üniversitesi ve diğer üniversitelerin Kadıköy yerleşkelerinde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için kayıt yaptıran dezavantajlı öğrenciler ile yapılacaktır. Proje, derslerin başlamasını takip eden ilk ay içerisinde uygulanacak olup, yıl boyunca ayda bir kez farklı etkinliklerle devam edecek ve yılsonunda genel değerlendirme ile sona erecektir. Oryantasyon Programı 2 gün sürecek olup programda öğrencilerin acil olarak ihtiyaç duydukları barınma, sağlık, güvenlik, ulaşım, finans gibi konular yer alacaktır. Eğitimler alan uzmanları tarafından verilecek olup sağlık okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, temel haklar, ulaşım ve erişilebilirlik, güvenlik, acil durum ve afet yönetimi, barınma ihtiyaçları üzerine bilgilendirmeler yapılacaktır.

 

Program kapsamında akran dayanışması sağlamak amacıyla aynı yerleşke de öğrenim gören deneyimli akranlarının da programa katılımları desteklenecektir. Böylece öğrenim hayatına yeni başlayan öğrencilerle deneyimli akranları arasında bilgi ve deneyim paylaşımına fırsat verilecektir. 

 

Öğrencilerin talep ve ihtiyaçlarına göre program yıl boyunca gerçekleşecek olup  aylık buluşmalarla devam ettirilecektir.. Zaman içerisinde öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda sohbet toplantıları, seminerler, kültürel faaliyetler düzenlenecektir. Böylece öğrencilerle iletişimin devamlılığı sağlanacaktır.

2 gün olarak planlanan oryantasyon programı Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

 1. Gün sağlık okuryazarlığı, finans okuryazarlığı, temel haklar, ulaşım ve erişilebilirlik, barınma ve spor aktiviteleri konularında bilgilendirme yapılacaktır.  İlçe belirlenen güzergahlarda dolaşılarak öğrencilere rehberlik edilecektir.

2. Gün Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde güvenlik üzerine, Kadıköy Belediyesi Afet Biriminde acil durum ve afet yönetimi üzerine ve Kadıköy Belediyesi Rana Beşe Polikliniğinde sağlık üzerine bilgilendirmeler yapılacaktır. İlçe belirlenen güzergahlarda dolaşılarak öğrencilere rehberlik edilecektir.

 

Üniversite Oryantasyon programı sonunda Kadıköy Belediyesine ait kültür merkezlerinden birinde gerçekleştirilecek olan kültür sanat etkinliğine katılım sağlanacaktır.

Programının bitiminden eğitim yılının sonuna kadar ayda bir gün düzenli olarak buluşma toplantıları gerçekleştirilerek öğrencilerin adaptasyon süreçleri değerlendirilecek, grup motivasyonları sürdürülecektir.