A+ A-
Kayıt Ol İş ve İstihdam Başvuru Yap

FOTOĞRAFIN"DE"HALİ

Engelli bireylerin hak temelli ve eşitlikçi bir yaklaşımla toplumsal hayata tam katılımları önemlidir. Eğitim, spor, müzik, tiyatro, dans gibi sanat dallarında, istihdam ve kariyer gibi yaşamın tüm alanlarında engelli bireylerin yetenekleri ve başarılı oldukları görülmektedir. Toplumun bu konudaki dikkatini ve farkındalığını artırmak, başarı öykülerini yaygınlaştırmak ve bireyleri motive etmek amacıyla yapılan çalışmalar her zaman yeterli olmamaktadır.

Kadıköy belediyesi Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi, zihinsel yetersizliği olan bireylere yönelik birçok eğitim faaliyeti ve atölye çalışmaları düzenlemektedir.  2017-2018 yıllarında düzenlemiş olduğumuz Fotoğraf Kursu ve Atölyesi de bunlardan birisidir. İki yıllık süreç içerisinde kursiyerlerin başarılı çalışmaları ile fotoğraf alanında kendilerini çok rahat ifade edebiliyor olduklarını gözledik. Fotoğraf sanatının günümüzde gittikçe daha fazla yaygınlaşması, fotoğrafın ifade gücünün fark edilmesi ve engelli bireylerin bu alandaki çalışmaları göz önüne alındığında; Fotoğrafçılık alanında ilerlemek, bunu bir sanat haline dönüştürmeyi isteyen ve aynı zamanda başarılarını toplumla paylaşmak isteyen engelli bireylere bu fırsatı vermek istedik. Ulusal olarak ve sadece farklı gelişimsel düzeydeki bireylerin katılacağı ödüllü bir fotoğraf yarışması ile Türkiye'de bir ilke imza attık. Yarışmamızın teması ise yine günümüzün en önemli konularından Çevre farkındalığı olarak belirlendi.

Bu kapsamda, doğal kaynakların kullanıcısı aynı zamanda tüketicisi olan, her farklı coğrafyadaki, her farklı yaştaki, her farklı renkteki, her farklı yetenekteki ve her farklı bedendeki  bireylerin  çevre bilincini artırmak  ve topluma "Ben" DE farkındayım!" mesajını verebildiler.. Böylelikle gelişimsel olarak farklılık gösteren bireyler, çevre algısı ve çevre duyarlılığını fotoğraflara yansıtma, fotoğraf sanatını icra etme ve hem engellilik hem de çevre konusunda farkındalık yaratma fırsatı buldular.

 

Yarışma ile çok boyutlu bir farkındalık sağlanması amaçlanmıştır. Öncelikle zihinsel yetersizliği olan bireylerin çevre algısını çekecekleri fotoğraflar üzerinden görebilmek ve aynı zamanda konu özelinde onlara bir bakış açısı kazandırabilmek amaçlanmıştır. Bir diğer temel amaç ise toplumda tüm bireyler üzerinde hem engellik alanında farkındalık yaratmak hem de sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine düşünmeyi teşvik etmektir. Bu amaçlar doğrultusunda fotoğraf sanatını kendini ifade biçimi olarak sevdirmek ve yaygınlaştırmak da hedeflenmiştir. Öyle ki, farklı gelişimsel düzeydeki  bireyler; yarışmamıza katılmakla, çektikleri fotoğraflar ve ödüle layık görülen eserleriyle; topluma,

Ben “DE“ farkındayım,

Ben “DE” yapabilirim,

Ben “ DE “ varım  

mesajını başarıyla verdiler.

Galeri